افتتاح خط تولید لوله و پروفیل سبک

با حضور اعضاء انجمن ملی گلخانه سازان کشور ، مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت صمت و سازمان تعاونی روستایی خط تولید لوله و پروفیل سبک مخصوص گلخانه در روز چهارشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۲ در کارخانه سپند قزوین افتتاح گردید.
ادامه مطلب