برآورد هزینه ساخت گلخانه در مدلهای مختلف در سایت انجمن جهت اطلاع از هزینه های احداث گلخانه و تاسیسات ارائه میگردد. ( تاریخ بروزرسانی شهریور 1402 )