برآورد هزینه ساخت گلخانه در مدلهای مختلف در سایت انجمن جهت اطلاع از هزینه های احداث گلخانه و تاسیسات ارائه میگردد.

(آخرین بروزرسانی,19 تیر)