معرفی پیمانکاران ساخت گلخانه

معرفی پیمانکاران ساخت گلخانه از سایت رسمی انجمن ملی گلخانه سازان کشور با سلام و احترام ؛ پیرو نامه شماره 013/02/931 مورخ 1401/01/27 مبنی بر اعلام لیست اسامی مشاوران ، پیمانکاران ، گلخانه سازان ، سایبان سازان ، و ناظرین گلخانه ای به پیوست نامه شماره 71582/گ/1402 مورخ 1402/06/04 معاون محترم بهبود تولیدات گیاهان سازمان [...]
ادامه مطلب